Hotel Rei Joan Carles I

Des de la seva obertura el 1992, l’hotel Rei Joan Carles I ha anat ampliant les seves instal·lacions i s’ha convertit en un complex urbà únic a la ciutat de Barcelona. Pertany a la cadena HUSA anomenat “Rei Juan Carlos I Business & Resort”.
Tant en la seva inauguració com en la recent remodelació, tots els elements de tapisseria del HALL han estat construïts per un dels industrials de contractart.