The Typo

La Tipo és la versió més rara de la màquina d’escriure Imperial B anglesa. Fabricada per al mercat francès per l’empresa Francaise d’Armes et Cycles de Sanint-Etienne. La característica més important d’aquesta màquina d’escriure és és el seu teclat semicircular elevat similar a les antigues màquines d’escriure britàniques Salter i North.

Destaca en el teclat la barra de l’espai que es subjecta per dos barres que segueixen la forma del teclat i li donen l’aspecte d’estar flotant. Les barres amb el caractes estan ocultes a la torre central i fan un moviment de dalt a baix per imprimir en el paper, de manera que el seu sistema de colpeig és diferent a la majoria de màquines.