Blickensderfer nº 7

George C. Blickensderfer (1850-1917) va començar a dissenyar les màquines d’escriure amb el seu nom el 1893. La característica clau del Blickensdefer va ser la seva portabilitat, lleugeresa (amb només 250 peces), facilitat de transport. El disseny del teclat es basava bàsicament en posicionar les lletres més utilitzades a la fila més baixa (DHIATENSOR) per augmentar l’eficiència. Les lletres es van col·locar sobre una roda central, davant del carro, que girava en funció de la lletra pressionada, una idea similar va ser utilitzada 75 anys més tard per IBM.