Blickensderfer núm. 6

El 1910 George Blickensderfer va introduir la Blickensderfer 6, que estava fosa en alumini i era essencialment una versió més lleugera de la 5 que utilitzava ferro fos. La Blickensderfer 6 és un primer exemple de l'ús d'alumini lleuger en la fabricació. També va aparèixer com Blick Featherweight, que era un Model 6 millorat. Aquestes màquines d'escriure pesaven només 5 lliures i es van comercialitzar àmpliament com "the five-pound secretary"