Blickensderfer núm. 5

Número de sèrie: 26830
George C. Blickensderfer (1850-1917) va començar a dissenyar les màquines d'escriure amb el seu nom a 1893. La característica clau de l'Blickensdefer va ser la seva portabilitat, lleugeresa (amb només 250 peces), facilitat de transport. El disseny de el teclat es basava bàsicament en posicionar les lletres més utilitzades en la fila més baixa (DHIATENSOR) per augmentar l'eficiència. Les lletres es van col·locar sobre una roda central, davant de el carro, que girava en funció de la lletra pressionada, una idea similar va ser utilitzada 75 anys més tard per IBM.