Adler 7

A l'igual que altres fabricants de màquines d'escriure a Alemanya, Adler va començar la seva vida com a fabricant de bicicletes. Quan van decidir diversificar el 1898, van fer el més sensat i van comprar una llicència per fer la màquina d'escriure «Empire» dels Estats Units en lloc de tractar de fer-la des de zero. la «Empire" va ser dissenyada per Wellington P. Kidder.

La característica especial de totes les màquines d'Adler era la font visible. A través de les tecles, disposades en un semicercle, les barres amb els caràcters llisquen horitzontalment sobre una placa d'acer endurida i després convergeixen en un punt d'impressió central.

El teclat consisteix en tres files de 10 tecles cadascuna, la disposició era essencialment el teclat universal. Amb les 30 tecles, es poden escriure 90 caràcters diferents mitjançant una doble commutació.

El preu de compra d'una màquina va ser inicialment de 300.00 Marc d'or, una quantitat considerable per a les condicions d'aleshores. Com no hi havia comerç de màquines d'oficina, Adler es va vendre inicialment a través dels distribuïdors de bicicletes Adler.