Expormim

Recuperar els valors culturals, tornar-los el lloc prominent que mereixen en el nostre esquema vital, salvaguardar la tradició, reafirmar la identitat. Si alguna cosa hem demostrat en Expormim durant el nostre camí de gairebé sis dècades és la nostra capacitat de resiliència en una societat en permanent estat d'agitació i canvi. Hem sabut adaptar-nos, assimilar el bo, descartar el dolent i mantenir-nos encara quan les circumstàncies no ens fossin de el tot favorables.