LLitera Hostel

Contractart ha dissenyat, fabricat i instal·lat lliteres en algunes de les més importants cadenes d’albergs d’Espanya. L’equip de disseny de Contractart treballa conjuntament amb les oficines tècniques d’aquestes cadenes per poder desenvolupar el producte adequat a cada projecte, complint tant les necessitats de la propietat com les normatives locals de cada implantació.

Contractart ha desenvolupat un nou disseny per a la cadena internacional Generator amb la qual ja ha instal·lat totes lliteres en el seu primer establiment a Espanya, Barcelona, i amb la qual ha arribat a acords per a la resta d’Europa.